Teams
Baddy Smashers
Venkata Paparaju (Owner)
Mahipal Singh (Owner)
Rajit Subin
Abhiroop Pandey
Raj Bhor
Rita Teotia
Venkatesh Iyer
Avinash Gode
Powai Panthers
Jyoti Prakash (Owner)
Farhan (Owner)
Rajat Moitra
Vijay Chandorkar
Shishir Rai
Nidhin Thomas
Mithali Nair
Vishnu Patil
Abhitech Smashers
Ganesh Samant (Owner)
Pradeep Sawant (Owner)
Bhavin Bansal
Vivek Shah
Murukan
Sudesh Salian
Linta Mathew
Rajgopal
Shuttle Smashers
Yash Pawar (Owner)
Hiren Parpani (Owner)
Diwakar Yadav
Jayesh Chawla
Anurag Bhandarkar
Ashwini Koshti
Adarsh R
Ganesh Samal
SSR Masters
Dinesh Parab (Owner)
Aashish Jog (Owner)
Jay Samant
Ashish Chaturvedi
Nishant Gupta
Rupali Gupta
N.D Patil
Viju Teotia
Biprashish Roy
Few Bad Men
Nitin Arora (Owner)
Manish Gupta (Owner)
Sushanth Shetty
Ashish Gupta
Haren Paul
Lorren D'mello
Jimmy
Rakesh Shetty
S.S Yadav
FT Cash Payers
Sanjeev Chandak (Owner)
Vikram Gupta (Owner)
Raveesh Mohan
Amit Nandy
Krishna Pendyala
Rajesh Ranjan Verma
Rahul Nair
Sunil Gupta
Kriti Goyal
Ramesh Krishnamoorty
Wolf Gang
Rjo Narayan (Owner)
Manil Shetty (Owner)
Sreenivas Vemualpalli
Sarvesh Agarwal
Chandran K
Subash Balakrishnan
Divya Jha
Prakash Shetty
Arvind Singh (JK)
Ashish Sonawane